Zasiłek wyrównawczy

Jeżeli pracujesz, a podczas trwania umowy twoja sprawność uległa zmniejszeniu np. zalecono ci rehabilitację i masz w związku z tym niższą wypłatę to możesz starć się o zasiłek wyrównawczy. Jest to różnicę, jaka pojawiła się w twoim wynagrodzeniu między wynagrodzeniem za 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas praca opiekunki niemcy z obniżonym wynagrodzeniem. Zapłaci ci za nią ZUS. Zasiłek wyrównawczy przysługuje na okres rehabilitacji oraz tzw. adaptacji zawodowej. Jednak nie dłużej niż pełny rok. Są wyjątki! Zasiłek wyrównywaczy nie przysługuje osobom pobierającym emerytury czy renty. Jeżeli rehabilitacja wynika z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wówczas przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego, w każdym innym przypadku zasiłek wyrównawczy przysługuje z ubezpieczenia chorobowego. O samej potrzebie rehabilitacji orzeka lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny praca opiekunki niemcy lub lekarz orzecznik ZUS.

Comments are closed.